Ghế

Ghế chống gù GCG11X
5.990.000 đ 3.390.000 đ
Ghế chống gù GCG11H
5.990.000 đ 3.390.000 đ
Ghế chống gù CGC12H
5.500.000 đ 2.690.000 đ
Ghế chống gù CGC12X
5.500.000 đ 2.690.000 đ
Ghế chống gù GCG15
4.890.000 đ 2.690.000 đ
Ghế văn phòng GVP01
750.000 đ 550.000 đ
Ghế chống gù GCG01
1.500.000 đ 900.000 đ
Ghế văn phòng GVP02
800.000 đ 650.000 đ
Ghế chống gù GCG10
1.600.000 đ 1.000.000 đ
Ghế văn phòng GVP03
1.800.000 đ 1.300.000 đ
Ghế chống gù GCG02
5.000.000 đ 3.500.000 đ
Ghế văn phòng GVP04
1.200.000 đ 650.000 đ
Ghế chống gù GCG07
5.200.000 đ 3.800.000 đ
Ghế văn phòng GVP05
960.000 đ 750.000 đ
Ghế chống gù GCG08
5.700.000 đ 4.700.000 đ
Ghế văn phòng GVP06
1.200.000 đ 850.000 đ
Ghế chống gù GCG09
5.000.000 đ 3.000.000 đ
Ghế văn phòng GVP07
1.600.000 đ 1.200.000 đ
Ghế chống gù GCG04
5.000.000 đ 4.000.000 đ
Ghế văn phòng GVP08
1.800.000 đ 1.500.000 đ
Ghế chống gù GCG05
5.000.000 đ 4.000.000 đ
Ghế chống gù GCG06
4.800.000 đ 4.000.000 đ
Ghế chống gù GCG03
5.200.000 đ 4.200.000 đ